کتاب‌ها | مقاله‌ها | نقدنوشته‌ها | ترجمه‌ها | گفت‌وگوها

Books |Essays | Reviews | Translations | Interviews

 

ترجمه‌ها

 *از کران تا به کران. شعری از نلی زاکس. بازآفرينی: خسرو ناقد.

* در خواب. شعری از ارنست ياندل. بازآفرينی: خسرو ناقد

* تفاوت خلق آثار ادبی با نوشتن هجونامۀ سياسی. گفت‌وگو با دوريس لسينگ. مجلۀ جهان کتاب. شماره ۲۲۷ و ۲۲۸. فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۷.

* من از اهالی اين جهانم و برادر همۀ آدميان. واپسين گفت‌وگو با فدريکو گارسيا لورکا. انتشار در: کتاب "در سايۀ ماه و مرگ" گزيدۀ شعرهای فدريکو گارسيا لورکا. ترجمۀ خسرو ناقد. انتشارات کتاب روشن. ۱۳۸۵. (بازنشر در: روزنامۀ اعتماد. اول اسفند ماه ۱۳۸۶).

* سال ۲۰۰۷ ميلادی، "سال ترور". ترجمه شعری از ميرسلاف کرلژا.

* پرسش کوچک. شعری از اريش فريد.

* کامپيوتر، دستگاه تنظيم قلب من است. گفت‌وگوی هرلينده کولبل با اينگو شولتسه. روزنامۀ اعتماد. ويژه ادبيات. ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶.

* فِدِريکو، شعر چيست؟ بخشی از گفت‌وگويی با فدريکو گارسيا لورکا. برگرفته از کتاب «در سايه ماه و مرگ». روزنامه اعتماد ملی. ۲۱ شهريورماه ۱۳۸۵.

* فردوسی و شاهنامۀ او در آلمان. ترجمه خطابه "در سکوت تنهايی فردوسی" از هانس هاينريش شِدِر.  بی‌بی‌سی. ۱۸ ماه مه ۲۰۰۶.

* در سکوت شب. رابيندرانات تاگور. بُخارا. ويژه رابيندرانات تاگور. پائيز ۱۳۸۴.

* عقل و عشق در نگاه حافظ. نوشته يوهان کريستف بورگِل. بخش نخست.

* روايت قرآنی ميلاد مسيح. آنِماری شيمل. روزنامه ايران. چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۳. ۲۹ دسامبر ۲۰۰۴. (بازنشر در: نشريه کتاب هفته. شماره ۲۱۹. شنبه ۱۲ دی ۱۳۸۳).

*  سرچشمه‌های شناخت گوناگونند. گفت‌وگو با کارل رَيموند پوپر. روزنامه ايران. بخش اول با عنوان «هنوز بر سر حرفم باقی‌ام» در ۲۱ مهرماه ۱۳۸۳ و بخش دوم با عنوان «هيچ کس برای ديگری مرکز حجيت نيست». در  ۲۲ مهره ماه ۱۳۸۳. (بازنشر در در روزنامۀ شرق. ۲۴ بهمن ۱۳۸۴.

* بلعام يا مسألۀ گناه عينی. لِشِک کولاکوفسکی. ۲۵ تيرماه ۱۳۸۳.

* دو شعر از فِدِريکو گارسيا لورکا. مجلۀ بُخارا. شمارء ۳۵ فروردين- ارديبهشت ۱۳۸۳.

* ندای صلح‌طلبی. گفتاری از آلبرت آينشتاين. در يکصد و بيست و پنجمين سالگرد تولّد او. ۱۴ ماه مارس ۲۰۰۴

* بغداد. شعری از أمل الجبوری. ۵ آبان ماه ۱۳۸۲.

* آیین آینده. شعری از فدريکو گارسيا لورکا. بخارا. شماره ۳۰- ۲۹، فروردين تا تير ماه ۱۳۸۲.

* دشتِ پُر خروش. شعری از فدريکو گارسيا لورکا. ۱۱ مردادماه ۱۳۸۲.

* چشم‌اندازی با دو گور و یک سگ آشوری. فدريکو گارسيا لورکا. مجلۀ بخارا. شماره ۲۸، بهمن - اسفند ۱۳۸۱.

* آوازِ اسب‌سوار. فدريکو گارسيا لورکا. بخارا. شماره ۲۵، مرداد - شهریور ۱۳۸۱.

* بازگشت. فدريکو گارسيا لورکا. مجلۀ بخارا. شمارهء ۲۴، خرداد - تیر ۱۳۸۱.

* روزهایی آرام در ایران. هانس ماگنوس اِنتسِنسبرگر. مجلۀ انديشه و هنر، نشريه فارسی زبان انستيتو گوته. فوريه ۲۰۰۲.

* دو شعر از اریش فرید. مجلۀ کيان. سال دهم، شماره ۵۲، خرداد و تير ۱۳۷۹.

* فرهنگ شرقی- اسلامی و نیست‌انگاری غربی. عبدالجواد فلاطوری. بخش اول - بخش دوم. انتشار در کتاب: انديشۀ غربی و گفت‌و‌گوی تمدن‌ها. انتشارات فرزان‌روز، مجموعۀ مطالعات اجتماعی. تهران ۱۳۷۹. (پيش‌تر انتشار در: مجلۀ کيان. سال نهم، شماره ۵۰، دی و بهمن ۱۳۷۸. (بازنشر در: روزنامه همشهری. شنبه ۲۱ خرداد، دوشنبه ۲۳ خرداد و چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۷۹). (بازنشر در: روزنامه شرق. چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۳. پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۳).

* ملّت عشق. آنماری شيمل. مجلۀ کيان. سال هشتم، شماره ۴۵، بهمن و اسفند ۱۳۷۷.

* گفت‌وگو با کارل پوپر (۲). مجلۀ بخارا. شماره ۱، مرداد و شهريور ۱۳۷۷.

* آشنایی من با اقبال لاهوری. آنماری شيمل. مجلۀ کيان. سال هشتم، شماره ۴۲، خرداد و تير ۱۳۷۷.

* فروپاشی کمونیسم و اهمیت فلسفی آن. لِشِک کولاکوفسکی. مجلۀ کيان. سال هفتم، شماره ۳۷، خرداد و تير ۱۳۷۶.

* پژوهشی در جاویدنامۀ اقبال. آنماری شيمل. مجلۀ کيان. سال ششم، شماره ۳۰، ارديبهشت و خرداد ۱۳۷۵.

* جنگ از دیدگاه روانشناسی. (مکاتبات اینشتاین و فروید). ماهنامۀ کِلک. شماره ۶۷، مهر ۱۳۷۴.

* شانزده شعر از اریش فرید. ماهنامۀ کِلک. شماره ۴۶ – ۴۵، آذر و دی ۱۳۷۲.

* پای صحبت روشنفکری از آفریقا. (گفت و گو با نورالدین فرح). ماهنامۀ کِلک. شماره ۴۰، تير ۱۳۷۲.

* عقل و عشق از دیدگاه اقبال لاهوری. آنماری شيمل. ماهنامۀ کِلک. شماره ۲۶ – ۲۵، فروردین و ارديبهشت ۱۳۷۱.

* سرزمینِ گوژاخلاق. يوهان گئورگ تسيمرمان. نشریه آرگوس. دفتر اول، فوریه ۱۹۹۲.

* گفت‌وگو با کارل پوپر (۱). ماهنامۀ کِلک. شماره ۲۰، آبان ۱۳۷۰.

* مصاحبه با کارل پوپر. ضميمۀ ماهنامۀ پَر. سال پنجم، شماره ۹ (۵۷)، مهرماه ۱۳۶۹.

* گناه عينی. نوشته لِشِک کولاکوفسکی. ماهنامۀ پَر. سال سوم، شماره ۴/۲۸، ارديبهشت ماه ۱۳۶۹.

 
 

2003-2017 © naghed.net