کتاب‌ها | مقاله‌ها | نقدنوشته‌ها | ترجمه‌ها | گفت‌وگوها

Books |Essays | Reviews | Translations | Interviews

 

مقاله‌ها

* از عدالت سقراطی تا عدالت امروزی. فصلنامۀ نگاه نو. شمارۀ ۱۰۵. بهار ۱۳۹۴.

* در بيستمين سالمرگ كارل پوپر. توصيه‌های يک فيلسوف به مخاطبانش. روزنامۀ شرق. ۶ مهرماه ۱۳۹۳.

* نقش تبليغات در جنگ جهانی اول. بی‌بی‌سی. ۱۹ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰ ژوئیه ٢٠١٤.

* فرويد، جنگ و فرهنگ. بی‌بی‌سی. ١٠ تیر ١٣٩٣- اول ژوئيه ٢٠١٤.

* کافکا و جنگ. بی‌بی‌سی. ٣ تير ١٣٩٣- ٢٤ ژوئن ٢٠١٤.

* فوتبال، فرهنگ، فقه، فلسفه. بی‌بی‌سی. ٣٠ خرداد تير ١٣٩٣- ٢٠ ژوئن ٢٠١٤.

* يورگن هابرماس، جدل‌جوترين روشنفکر آلمان. روزنامه شرق. ٢٥ خرداد ١٣٩٣.

* آوازه ديرپای سخن سعدی در جهان. بی‌بی‌سی. ٢٠ آوريل ٢٠١٤ - ٣١ فروردین ١٣٩٣.

* جهان، اصلاحات و دمکراسی. نشريه انديشه پويا. سال دوم، شماره چهاردهم. (ويژه‌نامۀ نوروزی) ١٣٩٣.

* همسفر هرودوت. در هفتمين سالمرگ ريشارد کاپوشينسکی. نشريه انديشه پويا. سال دوم، شماره سيزدهم. بهمن و اسفند ١٣٩٢.

* می‌نويسم، ولی منتشر نمی‌کنم. نشريه جهان کتاب. سال هجدهم، شماره ٨- ١٠، آبان- دی ١٣٩٢.

* لورکا، آواز‌خوان زندگی. بی‌بی‌سی. ١٨ اوت ٢٠١٣ - ٢٧ مرداد ١٣٩٢.

* سوگواری عاشورا از نگاه اروپاييان. بی‌بی‌سی. ٢٤ نوامبر ٢٠١٢ - ٠٤ آذر ١٣٩١.

* مرگ استفان هسل، کهنسال‌ترين مدافع حقوق بشر. بی‌بی‌سی. ١٨ اوت ٢٠١٣ - ٢٧ مرداد ١٣٩٢.

* چرا کلاغه به خانه‌اش نمی‌رسد. نامه خسرو ناقد به جمال‌زاده. مجله انديشه پويا. شماره ۶ (ويژه‌نامۀ نوروزی) اسفند ۱۳۹۱.

* خلاقيت خواننده در غيبتِ شاعر. کارل کْرولوو و شعرهايش. فصلنامۀ نگاه نو. شماره ۹۶. زمستان ۱۳۹۱.

* هنر به «خود» عشق ورزيدن. هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ٣٠ – ٤ آبان ۱۳۹۱

* آيا به «پايان روشنفکری» رسيده‌ايم؟ هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ۲۹ – ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱

* ترور و جنگ؛ همزادان نفرت و نابودی. توضيح: اين مقاله را روزنامه اعتماد با سانسور بخش‌هايی مهم از آن در ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ (۱۱ سپتامبر) منتشر کرد.

* حديث غربت ما غرب نشينان. هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ۱۳ تير ۱۳۹۱

* در راه قونيه. هفته نامه نگاه پنجشنبه. شماره ۱۲ خرداد ۱۳۹۱

* فرجام کار کسروی. بی‌بی‌سی/ ويژه‌نامۀ شصت و ششمین سالمرگ احمد کسروی. ٢٠ مارس ٢٠١٢ - ٠١ فروردین ١٣٩١.

* کسروی و پافشاری بر حفظ استقلال ایران. بی‌بی‌سی/ ويژه‌نامۀ شصت و ششمین سالمرگ احمد کسروی. دوشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۲ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۰.

* سرنوشت مشروطه، سرگذشت کسروی. مروری بر آرا و آثار احمد کسروی. روزنامه روزگار. ۱۵ مرداد ۱۳۹۰

* خوانشی متفاوت. در باب کارل پوپر و سوسيال دمکراسی. مجلۀ مهرنامه شماره ۵. مهرماه ۱۳۸۹. 

* نقش و جایگاه روشنفكران. فصلنامه نگاه نو. شماره ۸۴. زمستان ۱۳۸۸.

* ميراث كليسای كاتوليك. فصلنامه نگاه نو. شماره ۸۳. پائيز ۱۳۸۸.

* سازگاری ناسازوار سنت و تجدد. روزنامه اعتماد. ۱۲ شهريور ۱۳۸۸.

* ترجمه شعر چه لذت‌بخش است. روزنامه اعتماد. ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۸.

* در کارگاه انديشه و خيال استادِ توس. فصلنامه نگاه نو. شماره ۷۸. مرداد ۱۳۸۷.

* از دانش تا فرزانگی. مجله شهروند امروز. شماره ۴۲. ۲۵ فروردين ۱۳۸۷.

* فيلسوفی شوخ و طناز. مجله شهروند امروز. شماره ۱۳ آبان ماه  ۱۳۸۶.

* گوته و ادبيات مشرق‌زمين. فصلنامه نگاه نو. شماره  ۷۶. بهمن ماه ۱۳۸۶.

* نکاتی پيرامون مفهوم عدالت. روزنامه اعتماد. ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶.

*  جهان و جهان‌بينی جمال‌زاده. ده سال پس از مرگ سيدمحمدعلی جمال‌زاده. هفته‌نامۀ روزنامه اعتماد.  ۱۵ آذر ۱۳۸۶.

*  فيلسوفی بدون مکتب. لِشِک کولاکوفسکی هشتاد ساله شد. بی‌بی‌سی.  ۲۳ اکتبر ۲۰۰۷/ اول آبانماه ۱۳۸۶.

* گفت‌وگوی فرهنگ‌ها؛ آرمانی رؤيايی يا انديشه‌ای راهبردی؟ انتشار در سايت "بنياد باران". ۲۸ شهريور ۱۳۸۶.

*  آيا جهان بدون جنگ ممکن است؟ روزنامه اعتماد. بيست شهريور ۱۳۸۶.

*  هرمان هِسه، هند و اقبال لاهوری. بی‌بی‌سی. دوم ژوئيه ۲۰۰۷. (۱۱ تيرماه ۱۳۸۶).

*  رويارويی سنت و تجدد. انتشار در: روزنامه شرق. پنجشنبه ۳ خردادماه ۱۳۸۶.

*  در سکوت تنهايی فردوسی. انتشار در روزنامه شرق. يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶.

*  گوته و مشرق زمين. ۱۷۵ سال پس از مرگ گوته. راديو زمانه. ۷ فروردین ۱۳۸۶

*  فرصت زيستن و رخصت پيمودن راه. در سالمرگ آنِماری شيمل. روزنامۀ آينده نو. ۱۴ بهمن ۱۳۸۵.

* جمالزاده و «آن جوان غضبناک». ۲۱ آبان ۱۳۸۵.

* قصه غربت و تنهايی جمالزاده. روزنامه اعتماد ملی. ۲۰ آبان ۱۳۸۵.

* توسعه در غياب رسانه ها! روزنامه آينده نو. ۲۳ شهريورماه ۱۳۸۵.

* سرنوشت مشروطه، سرگذشت کسروی. ۱۴ مردادماه ۱۳۸۵.

* دريافت‌های گوناگون از ديانت اسلام. روزنامه اعتماد ملی. ۲۷ خردادماه ۱۳۸۵.

* غوغای فوتبال، غربت فلسفه. روزنامه کارگزاران. ۲۳ خردادماه ۱۳۸۵.

* از سعدی تا سيمين. ايران‌شناسی در سرزمين‌های آلمانی‌زبان. بی‌بی‌سی. ۴ ماه می ۲۰۰۶. ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۵

* دهخدا و نهضت ملی ايران. روزنامه اعتماد ملی. ۲۲ فروردين ۱۳۸۵.

* دولت‌ها و رسانه‌ها. روزنامه شرق. ۲۰ فروردين ۱۳۸۵.

* جنگ و صلح و ما ايرانيان. روزنامه شرق. ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۴.

* ميرا و مهاتما. داستان زنی که عاشق گاندی بود. روزنامه شرق. ۸ اسفند ماه ۱۳۸۴.

* يادی و خاطره‌ای از دهخدا. فصلنامه بُخارا. شماره ۴۷. پائيز ۱۹۸۴.

* خاستگاه حيات معنوی گوته. روزنامه شرق. ۲۰ ديماه ۱۳۸۴.

* دستيار حقيقت؟ ويژه‌‌نامه روزنامه سرمايه. ۱۷ ديماه ۱۳۸۴.

* مويه در مرگ منوچهر. روزنامه اينترنتی «روز». شماره ۱۳۱. ۳۰ آبان ۱۳۸۴.

* فساد زاده استبداد است. روزنامه اينترنتی «روز». شماره ۱۲۶. ۲۳ آبان ۱۳۸۴.

* اخلاق و خردورزی در سياست. سرمقاله روزنامه شرق. ۱۶ آبانماه ۱۳۸۴.

* دولت‌ها و رسانه‌ها. روزنامه اينترنتی «روز». شماره ۸ مهرماه ۱۳۸۴.

* تحجر يا تجدد. نگاهی به چالش های پيش روی در عرصه داخلی و خارجی. روزنامه شرق. ۲۸ شهريورماه ۱۳۸۴.

* آينده گفت‌وگوى فرهنگ‌ها. روزنامه اينترنتی «روز». ۱۸ مرداد۱۳۸۴.

* بازگشتی در کار نيست. روزنامه شرق. چهارم مردادماه ۱۳۸۴.

* پيام رواداری اديان، رفتار خشونت‌گرايانه پيروان. يادمان آنِماری شيمل. روزنامه اقبال. ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۴.

* هرمان هِسه و اقبال لاهوری. فصلنامه سمرقند. شماره ويژه هرمان هسه. زمستان ۱۳۸۳.

* در چند و چون گفت‌وگوی فرهنگ ها. (اين گفتار را روزنامۀ ايران با حذف بخش‌هايی از آن، در دو بخش و در دو روز پی در پی منتشر کرد: بخش اول ۶ بهمن ماه ۱۳۸۳. بخش دوم ۷ بهمن ماه ۱۳۸۳.).

* «جفای ساليان». در بدرقۀ دکتر نصرالله پورجوادی. ۱۲ مهرماه ۱۳۸۳.

* نظام‌های تماميت‌خواه و رسانه‌های آزاد. ۲۶ شهريورماه ۱۳۸۳.

* صندلی‌های سنگی شهر وايمار. روزنامه وقايع اتفاقيه. شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۳.

* نقش خيال دوست در آينه رباعيات مولانا. کتاب ماه فلسفه و ادبيات. شماره ۷۷. اسفندماه ۱۳۸۲.

* اين همه فُرات ميان ما. مجله بخارا. شماره ۳۳ و ۳۴. آذر - اسفند ۱۳۸۲.

* آشنای ديرين کانت در ميان ما. نشريه «کتاب هفته». شماره ۱۷۰. شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۲.

* بردبار باشيم، نهال اصلاحات به بار خواهد نشست. ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۲.

* کبوتر صلح در باد مخالف. گزارشواره‌ای در دويستمين سالمرگ ايمانوئل کانت. روزنامه شرق. شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۲.

* بهار قونيه امسال بی غزلخوان است. در يکمين سالمرگ آنِماری شيمل. نشريه «کتاب هفته». شماره ۱۶۷. شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۲.

* درباره مفهوم توتاليتر. روزنامه شرق. شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۸۲.

* زندگی به رغم تاريخ. نگاهی به انديشه‌های لِشِک کولاکوفسکی. روزنامۀ شرق سوم دی ماه ۱۳۸۲.

* توتاليتاريسم عام‌پسند. روزنامه ايران. دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۸۲.

* کدام سرزمين گهوارۀ اسلام مدرن؟ ماهنامه آفتاب. سال سوم. شماره ۳۰. آبان ماه ۱۳۸۲.

* هر چه هست همين است. زندگی و شعر اريش فريد.بخش پايانی. روزنامه شرق. شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۸۲.

* من از آغاز هيچ نبودم جز انسان. زندگی و شعر اريش فريد. بخش اول روزنامه شرق. پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۸۲.

* از دور با هموطنان صحبت داشتن. در سالمرگ محمدعلی جمالزاده. مجلۀ مهرگان، نشريه جامعه معلمان ايران. سال دوازدهم. شماره ۳ و ۴. پائيز و زمستان ۱۳۸۲.

* نقش و جايگاه رسانه‌های فرهنگی. روزنامه شرق. ۸ آبان ماه ۱۳۸۲.

* تحديد انديشه و تهديد دگرانديشان. روزنامه ايران. ۶ مهرماه ۱۳۸۲.

* احمد کسروی؛ پژوهشگری، سرکشی و خرده‌نگری. ماهنامه آفتاب. سال سوم شماره ۲۷. تيرماه ۱۳۸۲.

* ارديبهشت، سعدی و شيراز. مجله نقد و بررسی کتاب فرزان. اول ارديبهشت ۱۳۸۲.

* جنگ و جنگ‌طلبی. يک بررسی روانشناسانه. ماهنامۀ آفتاب. سال سوم شماره ۲۴. فروردين ماه ۱۳۸۲.

* نه عراق و نه چين. پاسخی به عطاالله مهاجرانی. ۲۲ فروردين ۱۳۸۲.

* شکوه شمس. بخش پايانی. روزنامه همشهری. شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۱.

* افسانه خوان عرفان. بخش اول. روزنامه همشهری. شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۱.

* آگاهی از نادانی. در صد سالگی کارل پوپر. ماهنامه آفتاب. سال دوم شماره ۱۹. مهرماه ۱۳۸۱.

* گزيده‌ای از ترجمه‌های شاعرانۀ آنِماری شيمل. انتشار در کتاب: افسانه خوان عرفان. نگاهی به زندگی و آثار پُرفسور آنِماری شيمل. به کوشش حسين خندق آبادی. مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ايران. تهران، ۱۳۸۱.

* فرزانه بانويی دلباخته عرفان شرق. مجله دريچه دانش. مهرماه ۱۳۸۱.

* «نقدفرهنگ» - «فرهنگ نقد». نشريه جهان کتاب. سال هفتم شماره ۷ و ۸. مردادماه ۱۳۸۱.

* سالکی فرزانه در گشت و گذار ميان شرق و غرب. در هشتاد سالگی پُرفسور آنِماری شيمل. روزنامه بنيان. سال اول شماره ۳۴. ۱۹ فروردين ماه ۱۳۸۱.

* شکارگر لحظه‌ها. در چهل سالگی شاعری منصور اوجی. ۱۶ اسفنماه ۱۳۸۰.

* سرگرمی‌های رايانه‌ای من. فصلنامه نشر دانش. سال هفدهم شماره سوم پائيز ۱۳۷۹.

* حيات معنوی گوته. بخش پايانی. روزنامه نشاط. سال اول شماره ۱۴۵. ۸ شهريور ۱۳۷۸.

* گوته؛ طلايه‌دار گفت‌وگوی فرهنگ‌ها. به بهانه دويست و پنجاهمين سال تولد گوته. بخش اول. روزنامه نشاط. سال اول شماره ۱۴۳. ۶ شهريور ۱۳۷۸.

* گويند بِخُسب تا به خوابش بينی. خواب و خوابگزاری در فرهنگ اسلامی. نشريه جهان کتاب. سال چهارم شماره ۳ و ۴. اسفند ۱۳۷۷.

* گفت و گو، اخلاق و مدارا. مجله کيان. سال هشتم شماره ۴۵. بهمن و اسفند ۱۳۷۷.

* جايگاه نشريات فرهنگی در فرايند شکل گيری جامعه مدنی. مجله بُخارا. سال اول شماره ۴. بهمن و اسفند ۱۳۷۷.

* ای بُخارا شاد باش و دي زی! اطلاعات بين‌المللی. سال پنجم. ۸ مهرماه ۱۳۷۷.

* نقد سنت و تجدد. مجله راه نو. سال اول شماره ۱۷. مردادماه ۱۳۷۷.

* گناه عينی کِشِک کولاکوفسکی. نشريه جهان کتاب. سال سوم شماره ۱۱ و ۱۲. تيرماه ۱۳۷۷.

* دادگاه های تفتيش عقايد، سرمشق نظام های توتاليتر. مجلۀ راه نو. سال اول شماره ۹. خردادماه ۱۳۷۷.

* نکاتی پيرامون توتاليتاريسم. مجلۀ راه نو. سال اول شماره ۸. خردادماه ۱۳۷۷.

* نقش و جايگاه روشنفکران در جامعه مدنی. مجلۀ اطلاعات سياسی اقتصادی. سال يازدهم شماره نهم و دهم. خرداد و تيرماه ۱۳۷۶.

* پيوستگی‌ها و گسستگی‌های فرهنگی. مجلۀ اطلاعات سياسی اقتصادی. سال يازدهم شماره هفتم و هشتم. فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۶.

* پيوندی جاودانه ميان شرق و غرب: ديوان غربی شرقی گوته. مجلۀ کيان. سال پنجم شماره ۲۶. مرداد و شهريور ۱۳۷۴.

* از دانش تا فرزانگی. مجلۀ کِلک. شماره ۵۵ و ۵۶. مهر و آبان ماه ۱۳۷۳.

* در جست‌وجوی دنيايی بهتر. مجلۀ کيان. سال چهارم شماره ۲۱. شهريور و مهرماه ۱۳۷۳.

* کتابشناسی آثار پُرفسور آنِماری شيمل. مجله کِلک. شماره ۲۸. تير ماه ۱۳۷۳.

* فرزانه بانويی دلباخته عرفان شرق. مجلۀ کِلک. شماره ۲۸. تير ماه ۱۳۷۳.

* از دانش تا فرزانگی. ماهنامه پَر. سال نهم شماره ۱ (۹۷). بهمن ماه ۱۳۷۲.

* اين است هر چه هست. مجلۀ کِلک. شماره ۴۵ و ۴۶. آذر و دی ماه ۱۳۷۲.

* ياد و خاطره‌ای از دهخدا. مجلۀ کِلک. شماره ۳۴. دی ماه ۱۳۷۱.

* رباعيات خيام. مجلۀ نشر دانش. سال سيزدهم شماره اول. آذر و دی ماه ۱۳۷۱.

* جهان شعر، جهان آشتی است. ماهنانه پَر. سال هفتم شماره ۶ (۷۸). تيرماه ۱۳۷۱.

* نفرين جنگ شش روزه. ماهنامۀ علم و جامعه. سال دواردهم شماره ۸۶. آبان ماه ۱۳۶۹.

* آتش همچنان زير خاکستر. ماهنامۀ پَر. سال پنجم شماره ۲ (۵۰). اسفند ۱۳۶۸.

* حرف‌هايی از سر ناگزيری. درباره «حافظ شيراز» شاملو. ماهنامه پَر. سال چهارم شماره ۴ (۴۰). ارديبهشت ماه ۱۳۶۸.

* يادی از مجتبی مينوی. ماهنامه پَر. سال سوم شماره ۱۱ (۳۵). آذرماه ۱۳۶۷.

 

 

2003-2024 © naghed.net