کتاب‌ها | مقاله‌ها | نقدنوشته‌ها | ترجمه‌ها | گفت‌وگوها

Books |Essays | Reviews | Translations | Interviews

 

نقدنوشته‌ها

* آرتور کوستلر و داستان مهاجرت. بی‌بی‌سی. ١١ آوريل ٢٠١٤ - ٢٢ فروردین ١٣٩٣.

* ادبيات داستانی در آلمان؛ ديروز و امروز. بی‌بی‌سی. ۱۳ ژانویه ۲۰۱۴ - ۲۳ دی ۱۳۹۲.

* هشدار دربارۀ مترجمان متوهم. روزنامۀ اعتماد. ۱۸ آذرماه ۱۳۹۲.

* کافکا، هدايت و ما ايرانيان. بی‌بی‌سی. ١٧ سپتامبر ٢٠١٣ - ٢٦ شهریور ١٣٩٢.

* مَشدی‌گَلين خانوم برای مِستِر ساتن قصه می‌گويد. بی‌بی‌سی. ٤ آوريل ٢٠١٣ - ١٥ فروردین ١٣٩٢.

* يا همه چيز يا هيچ چيز، نگاهی ديگرگونه به "آنتيگونه" ژان آنوی. بی‌بی‌سی.٣٠ ژوئيه ٢٠١٢ - ٠٩ مرداد ١٣٩١

* کتابی برای فهم فلسفه کانت. بی‌بی‌سی. ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ / ۲۷ شهريور ۱۳۸۷. (اين نقدنوشته را اينجا بخوانيد)

* تولد معادل فارسی يک اصطلاح غريب. فصلنامه مترجم. شماره ۴۶. بهار ۱۳۸۷.

* اسطوره و هنر. اسطوره‌ها در آينه هنرهای تجسمی. بی‌بی‌سی. ۱۶ ژوئن ۲۰۰۸ - ۲۷ خرداد ۱۳۸۷.

* ديدار با "ديگری". بررسی آخرين کتاب ريشارد کاپوشچينسکی. بی‌بی‌سی. ۲۸ مه ۲۰۰۸ - ۰۸ خرداد ۱۳۸۷.

* رويکرد متفاوت به‌اسلام. فيلمی برای تحريک، کتابی برای تفاهم. بی‌بی‌سی. دوم آوريل ۲۰۰۸ / ۱۴ فروردين ۱۳۸۷.

* اسطوره فيدل کاسترو پايان می‌گيرد؟ بی‌بی‌سی. ۲۰ فوريه ۲۰۰۸ - اول اسفند ۱۳۸۶.

* عيسای تاريخی، مسيح ايمانی. ماهنامۀ جهان کتاب. سال دوازدهم شماره ۲۱۶ و ۲۱۷. ارديبهشت و خرداد۱۳۸۶.

* از هويت تا خشونت. بی بی سی. شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۶، ۱۴ آوريل ۲۰۰۷.

* دلباخته‌ی مردمان کوچه‌های جهان. نيم‌نگاهی به‌جهان خيال‌انگيز داستان‌های نجيب محفوظ. روزنامه آينده نو. پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۸۵.

* صدای سنت گرايی در واتيکان. روزنامه آينده نو. پنجشنبه ۳۰ شهريورماه ۱۳۸۵.

* مدرنيسم غرب و روشنفکران سرزمين های شرقی. نگاهی به آرای سيد حسين نصر در کتاب «آرمان ها و واقعيت های اسلام». روزنامه کارگزاران. بخش اول: ۸ شهريور ۱۳۸۵. بخش دوم: ۱۱ شهريور ۱۳۸۵.

* ديدگاه‌های پاپ و پيشينۀ سنت‌های تعامل و تقابل با اسلام. بیبی‌سی. دوشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶.

* کلام عارفان پارسی‌گوی در آثار نجيب محفوظ. در مرگ نجيب محفوظ. بی‌بی‌سی. چهارشنبه ۳۰ ماه اوت ۲۰۰۶.

* آرمان و واقعيت اسلام. بررسی کتابی از سيد حسين نصر. بی‌بی‌سی. دوشنبه ۲۱ ماه اوت ۲۰۰۶.  

* زنان و ادبيات داستانی. روزنامه اعتماد ملی. ۲۲ خردادماه ۱۳۸۵.

* جهان اسلام بر سر دوراهی؟ بی بی سی. سه شنبه ۳۰ ماه می ۲۰۰۶.

* درهای نمايشگاه کتاب بر همان پاشنه می‌چرخد. روزنامۀ اعتماد ملی. پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۵.

* کلام خدا چه زيباست. ترجمه‌ای شاعرانه از قرآن به‌زبان آلمانی. روزنامه شرق. سوم ارديبهشت ۱۳۸۵.

ترجمه‌های آلمانی قرآن. بی‌بی‌سی. پنجشنبه ۶ آوريل ۲۰۰۶.

* اُسكار ماتسِرات؛ راوی ناهنجاری‌های دورانی پُرتلاطم. مجله بُخارا. ويژه‌نامۀ گونتر گراس. شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۴.

* آواز درويشان. جهان کتاب. ويژه نوروز. سال دهم شماره ۱۱ و ۱۲. فروردين ۱۳۸۵.

* شعر معاصر ايران در آلمان. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. ماهنامه نقد و بررسی كتاب. سال نهم شماره ۱، آبان ۱۳۸۴.

* قرآن و مسيحيان. نخستين ترجمه آلمانی از کتابی از مهدی بازرگان. بی‌بی‌سی. ۲۹ ژانويه ۲۰۰۶.

* از صنعا تا سمرقند - از طنجه تا تهران. سير و ساحت در جهان اسلام. نشريه نافه. شماره ۴۵. ديماه ۱۳۸۴.

* باد ما را خواهد بُرد. شعر معاصر ايران در آلمان. مجله بخارا. شماره ۴۳. مرداد و شهريور ۱۳۸۴.

* نقدی به ياری رايانه. فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران. شماره ۱۳. پائيز ۱۳۸۴.

* نشر و ناشران و نمايشگاه. نگاهی انتقادی به مسائل نشر در ايران و مشکلات نمايشگاه کتاب. نشریه جهانِ کتاب. سال دهم شماره ۳، تيرماه ۱۳۸۴.

* عاشقانه های سعيد ميرهادی. مجلۀ بُخارا. شماره ۴۲. خرداد و تير ۱۳۸۴.

* گزينه مرگی ناگزير. نگاهی ديگرگون به «آنتپگونه» ژان آنوی. روزنامه شرق. دوشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۸۳.

* اين ترجمه از غزليات حافظ را به خاطر بسپاريد! آبان ماه ۱۳۸۳.

* حضور آبی مينا در خلوتِ خوابِ خوانندگان آلمانی. نشریه جهانِ کتاب. سال نهم شماره ۴، مرداد ۱۳۸۳.

* مشدی گَلين خانم برای مِستر ساتِن قصه می گويد. روزنامه ايران (ويژه نهمين سالگرد). اول بهمن ماه ۱۳۸۲.

* گامی در گسترش پژوهش‌های ایران شناختی. مجلۀ ايران‌شناسی. سال چهاردهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۱.

* عجب بوی وطن میآیه امروز. نشريه جهان کتاب. سال پنجم، شماره ۲۲– ۱۹، دی و بهمن ماه ۱۳۷۹.

* کلاغه به خانه اش نرسید. نشريه جهان کتاب. سال پنجم، شماره ۱ و ۲، اسفند ماه ۱۳۷۸.

*  قبله؛ سير و سياحت در جهان اسلام. نشریه جهان کتاب. سال پنجم، شماره ۱۱ و ۱۲، مرداد ماه ۱۳۷۹.

* یک دو نکته دربارهء گونتر گراس و رُمان «طبل حلبی». نشريه جهان کتاب. سال چهارم، ۱۷ و ۱۸، آبان ۱۳۷۸.

* شيراز خاستگاه تعزیه. مجلۀ ايران‌شناسی. سال دهم، شماره ۳، پاييز ۱۳۷۷.

* نقش خیال دوست. نشريه جهان کتاب. سال سوم، شماره ۵ و ۶، اسفند ماه ۱۳۷۶.

* قصهء قصه های مَشدی گَلین خانم. مجلۀ ایران‌شناسی. سال نهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۶.

* آسیب‌های آسانگیری و شتابزدگی در فرهنگ نویسی. نشريه جهان کتاب. سال دوم، ۲۳ و ۲۴، آذر ماه ۱۳۷۶.

* متفکران مسلمان و مدرنیسم. مجلۀ نشر دانش. سال چهاردهم، شماره های اول و دوم، آذر – اسفند ۱۳۷۲.

* زنان «ده کوه». مجلۀ نشر دانش. سال سیزدهم، شماره سوم، فروردین و ارديبهشت  ۱۳۷۲.

2003-2017 © naghed.net