کتاب‌ها | مقاله‌ها | نقدنوشته‌ها | ترجمه‌ها | گفت‌وگوها

Books |Essays | Reviews | Translations | Interviews

 

گفت‌وگوها

* سازماندهیِ برابری و برادری به توتالیتاریسم می‌‏انجامد. گفت‏‌و‏گوی روزنامۀ هم‌میهن با خسرو ناقد دربارۀ افکار و اهمیت لشک کولاکوفسکی. ۰۷ بهمن ۱۴۰۲

* * *

* جنگ و دستِ بسته انديشمندان. پرسش‌های روزنامه فرهيختگان از خسرو ناقد. روزنامۀ فرهيختگان. ٢٧ آذرماه ١٣٩٢.

* * *

* اصلی‌ترين مشکل ما سنت‌های ناکارآمد است. گفت‌وگوی مجلۀ نسيم بيداری با خسرو ناقد. نسيم بيداری شماره ۳۳ و ۳۴. نوروز ۱۳۹۲.

* * *

* از پوپر خشونت‌گریز و خردگرا در ایران خبری نیست. فلسفه کارل پوپر و بازتابش آراء فلسفی وی در ايران در گفت‌وگو با خسرو ناقد. مجلۀ مهرنامه،  شماره  ۲۷  آذرماه ۱۳۹۱.

 

* * *

* دوام عاشقانه‌های مولانا. گفت‌وگو با خسرو ناقد درباره آثار مولوی و تأثير آن بر انسان امروزی. روزنامۀ همشهری، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱.

* * *

* از فرانكفورت تا تهران؛ ماه من تا ماه گردون. گفت‌وگو با خسرو ناقد به‌بهانه برپايی شصت و سومين نمايشگاه جهانی كتاب فرانكفورت. روزنامۀ شرق، سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰. 

 

* * *

 
* نقد پوپر در ايران سياسی بود و نه فلسفی. گفت‌وگوی مجلۀ مهرنامه با خسرو ناقد درباره ديدگاه‌های کارل پوپر. مجله مهرنامه شماره ۵. مهرماه ۱۳۸۹

 

* * *

 
* خشونت را می‌توان به بند کشيد. گفت‌وگوی روزنامۀ فرهيختگان با خسرو ناقد و رحمان افشاری پيرامون کتاب "ناکجاآباد و خشونت". روزنامۀ فرهيختگان. ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸.
 

* * *

* کولاکوفسکی، انديشمند خطاپذير. گفت‌وگوی ابوالحسن مختاباد با خسرو ناقد. فصلنامۀ نگاه نو. شمارۀ ۸۲. تابستان ۱۳۸۸.  

* * *

* ناقد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر: مطالعات کولاکوفسکی محدود به نقد مارکسیسم نبود. ۳۱ تيرماه ۱۳۸۸.  

* * *

* کتابی در نقد انقلابی‌گری. گفت‌وگوی روزنامۀ فرهيختگان با خسرو ناقد. ۹ خرداد ۱۳۸۸.

* * *

* اهميت معاصر بودن. گفت‌وگوی روزنامۀ اعتماد با خسرو ناقد. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸.

* * *

* در پناه "اصل اميد" به آينده چشم دوخته‌ام. گفت‌وگوی بنياد باران با خسرو ناقد.  ۲۷ اسفند ۱۳۸۶.

* * *

* زیستن در پناه زبان فارسی. مصاحبه اختصاصی روزنامۀ «تهران امروز» با خسرو ناقد. 19 شهريور 1386.

* * *

* گفت‌وگوی راديو زمانه با خسرو ناقد. به‌بهانه انتشار کتاب «مرگ را با تو سخنی نيست» گزيده‌ی شعرهای اريش فريد.

* * *

* گفت‌وگو با "ايسنا" پيرامون فرهنگ‌نويسی در ايران.  20 ديماه 1385.

* * *

* ايرانشناسان در راهند. وضعیت مطالعات ایرانشناسی در آلمان و اتریش در گفتوگو با خسرو ناقد. روزنامۀ کارگزاران. سه شنبه 10 مرداد 1385. شماره 78.

* * *

* «چرا جنگ؟»؛ کتابِ کوچکِ وحشتِ بزرگ. گفتوگوی دويچه وله/ صدای آلمان با خسرو ناقد درباره ترجمّ کتاب "چرا جنگ؟". 14 ژوئيه 2006.

* * *

* نمايشگاه کتاب فرانکفورت و ايران در گفت‌وگو با خسرو ناقد. روزنامۀ همشهری. 19 ارديبهشت ماه 1384.

* * *

* تورقی در آثار کلاسيک دربارۀ جنگ. گفتوگو با خسرو ناقد درباره کتاب «چرا جنگ؟». . روزنامه شرق سه شنبه 4 اسفندماه 1383.

* * *

* «وطن من گستره پهناور زبان فارسی است». گفتوگو با خسرو ناقد. روزنامه همشهری 19 اردیبهشتماه 1381.

* * *

* گفت و گو با خسرو ناقد. "رنج غربت غرب را با کار جانفرسای فرهنگ‌نگاری تحمل‌پذير کرده‌ام". مجلۀ بخارا. شماره 23، فروردین- اردیبهشت 1381.

 

* * *

* گفت و گو «راديو آزادی» با خسرو ناقد بهمناسبت هشتادمین سال تولد پروفسور آنِمارى شیمل اسلام‌شناس آلمانی. 7 آوریل 2002 میلادی.

 

* * *

 

* فرهنگ جديد آلمانی به فارسی: معادل دقيق واژها. گفت و گوی «راديو آزادی» با خسرو ناقد دربارۀ انتشار «فرهنگ فارسی- آلمانی، آلمانی- فارسی». 18 مارس 2002 میلادی.

 

* * *

 

* مؤلف ایرانی- ناشر آلمانی. در انتظار یک اثر ارزشمند. گفت و گو با خسرو ناقد مؤلف فرهنگ دوزبانه آلمانی- فارسی. نشريه کتاب هفته، شماره 30، 24 آبان 1380 (15 نوامبر 2001).

 

2003-2024 © naghed.net